ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει εμπειρία, γνώσεις καθώς και όλο τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την εκτέλεση και παράδοση όλων των ηλεκτρολογικών εργασιών με τον ταχύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο. Η επισκευή της βλάβης γίνεται συνήθως αυθημερών εκτός κάποιων ειδικών περιπτώσεων.

 1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
  • Εγκατάσταση Οικιακού Ηλεκτρικού Πίνακα                                   
  • Εγκατάσταση παροχής κλιματιστικού στον υπάρχων πίνακα                  
  • Εγκατάσταση πολυφώτου – μονοφώτου                                                    
  • Εγκατάσταση φωτοκύτταρου                                                          
  • Αντικατάσταση φωτιστικού μπάνιου                                             
  • Εγκατάσταση νέας γραμμης και τοποθέτησης πρίζας – διακόπτη         
  • Εγκατάσταση και σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας                            
  • Αντικατάσταση θερμοστάστη χώρου θέρμανσης                                      
  • Αντικατάσταση θερμοστάτη θερμοσίφωνα                                               
  • Εγκατάσταση νέου φωτιστικού φθορισμού                                               
  • Επισκευή φωτιστικού φθορισμού       
 2. Θυροτηλέφωνα-Θυροτηλεοράσεις

  Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

  –  Εγκατάσταση των καλωδίων του θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων και μπουτονίερας
  –  Έλεγχος καλωδίωσης
  –  Εγκατάσταση και σύνδεση της μπουτονιέρας στην είσοδο
  –  Εγκατάσταση και σύνδεση των θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
  –  Εγκατάσταση και σύνδεση του/των ενισχυτών
  –  Έλεγχος καλής λειτουργίας

  Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων σε παλιές εγκαταστάσεις

  –  Αποσύνδεση και αποξύλωση του/των παλιών ενισχυτών
  –  Αποσύνδεση και αποξύλωση της παλιάς μπουτονιέρας στην είσοδο
  –  Αποσύνδεση και αποξύλωση των παλιών θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
  –  Εγκατάσταση και σύνδεση της καινούργιας μπουτονιέρας στην είσοδο
  –  Εγκατάσταση και σύνδεση των καινούργιων θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
  –  Εγκατάσταση και σύνδεση του/των καινούργιων ενισχυτών

 3. Έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ

  Αναλαμβάνουμε την έκδοση νόμιμου πιστοποιητικού ΔΕΗ

  Η ΔΕΗ απαιτεί πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Νέα ηλεκτροδότηση
  • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
  • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
  • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος

  Το νέο πιστοποιητικό ΔΕΗ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από 1/11/2011 αποτελείται από την:

  • Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
  • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
  • Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
 4. Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και συστημάτων καταγραφής

  Η εταιρία μας αναλαμβάνει την  εγκατάσταση συτημάτων συναγερμών επώνυμων εταιρειώ και κάμερες παρακολούθησης με δυνατότητα καταγραφής σε μονάδα DVR. 

  Αναλυτικά αναλαμβάνουμε:

  • Συστήματα Ασφαλείας – Πυρανίχνευσης
  • Συστήματα Ηλεκτρονικής Προστασίας
  • Ψηφιακά Τηλεφωνικά Κέντρα
  • Δορυφορικά Συστήματα

  Τα συστήματα ασφαλείας που τοποθετούμε και υποστηρίζουμε συμπεριλαμβάνουν συναγερμούς σπιτιών ,συναγερμούς καταστημάτων , ασύρματους συναγερμούς σπιτιών.

Τελευταία Νέα