Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και συστημάτων καταγραφής

Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και συστημάτων καταγραφής

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την  εγκατάσταση συστημάτων συναγερμών επώνυμων εταιρειών και κάμερες παρακολούθησης με δυνατότητα καταγραφής σε μονάδα DVR.

Αναλυτικά αναλαμβάνουμε:

  • Συστήματα Ασφαλείας – Πυρανίχνευσης
  • Συστήματα Ηλεκτρονικής Προστασίας
  • Ψηφιακά Τηλεφωνικά Κέντρα
  • Δορυφορικά Συστήματα

Τα συστήματα ασφαλείας που τοποθετούμε και υποστηρίζουμε συμπεριλαμβάνουν συναγερμούς σπιτιώνσυναγερμούς καταστημάτωνασύρματους συναγερμούς σπιτιών.